Menu
Your Cart


Üyelik Sözleşmesi

Hırdavat Satıyoruz Üyelik Sözleşmesi

1.Taraflar

1.a. İş bu sözleşmede www.hirdavatsatiyoruz.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten “Ankara İlker Çelik Savunma ve Havacılık Makine Hırdavat Tic. Ltd. Şti.” (Ostim OSB Mah. 1169. Cad No:98 Yenimahalle/Ankara) bundan sonra “Hırdavat Satıyoruz” olarak anılacaktır.

1.b. İş bu sözleşmede www.hirdavatsatiyoruz.com adresine üye olan kullanıcılar “Üye” olarak anılacaktır.

2. Sözleşmenin Konusu

2.a. İş bu sözleşmenin konusu Hırdavat Satıyoruz firmasının sahip olduğu internet sitesine üye olan kullanıcıların faydalanma şartlarının belirlenmesi amacını taşır.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.a. Üye, www.hirdavatsatiyoruz.com isimli internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Hırdavat Satıyoruz’un bu bilgiler doğrultusunda uğrayacağı tüm zararı aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.b. Üye, Hırdavat Satıyoruz tarafından kendisine verilen şifreyi başka bir kişi/kuruluş ile paylaşamaz. Üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu nedenle doğacak tüm sorumluluklar ile beraber üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Hırdavat Satıyoruz’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Hırdavat Satıyoruz söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkını saklı tutar.

3.c. Üye, Hırdavat Satıyoruz’un internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi taktirde doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.d. Üye, Hırdavat Satıyoruz’un internet sitesini hiçbir kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edici şekilde kullanamaz. Ayrıca üye, başkalarının internet sitesini kullanmasını engelleyici, önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam,virüs v.b.) yürütemez.

3.e. www.hirdavatsatiyoruz.com internet sitesinde üyeler tarafından yazılan yazılar ve yorumlar, ifade edilen fikir ve düşünceler üyelerin tamamamen kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlayan ifadelerdir. Bu görüş ve düşüncelerin Hırdavat Satıyoruz ile hiçbir bağı yoktur. Üyelerin beyan ettiği yazı ve yorumlar, fikir ve düşünceler ile ilgili olarak 3.kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve 3.kişilerin beyan ettiği yazı ve yorumlar ile fikir ve düşüncelerden üyelerimizin uğrayabileceği zararlardan Hırdavat Satıyoruz’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.f. Hırdavat Satıyoruz; üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve kullanılmasından, üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye www.hirdavatsatiyoruz.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Hırdavat Satıyoruz’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiş sayılır.

3.g. Üye internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi taktirde, doğacak tüm  hukuki ve cezai sorumluluklar üyeye aittir.

 

 

3.h. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Hırdavat Satıyoruz’u bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ayrı tutacaktır. Sözleşme maddelerinin ihlalinden dolayı hukuki veya cezai yaptırım ile karşılaşan üye Hırdavat Satıyouz’dan herhangi bir tazminat talep edemeyecektir. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Hırdavat Satıyoruz’un üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

 

3.ı.  Hırdavat Satıyoruz’un her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Hırdavat Satıyoruz’un hiçbir sorumluluğu yoktur.

 

3.i. www.hirdavatsatiyoruz.com internet sitesi tüm sayfaları ve içerikleri ile Hırdavat Satıyoruz mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar  üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

 

3.j.  Hırdavat Satıyoruz kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Hırdavat Satıyoruz, üyenin www.hirdavatsatiyoruz.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

 

3.k. Hırdavat Satıyoruz’a üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Hırdavat Satıyoruz tarafından  kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler  ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları mail, sms, telefon aramaları ve tüm iletişim araçları ile sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder.  

Üye Kişisel verilerin korunması yönetmeliği ile koruma altındadır.

 

3.l. Hırdavat Satıyoruz, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Hırdavat Satıyoruz’a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Hırdavat Satıyoruz ve “www.hirdavatsatiyoruz.com” web sitesi nin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

 

3.m. Hırdavat Satıyoruz web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir almıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye “www.hirdavatsatiyoruz.com” web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

 

3.n. Hırdavat Satıyoruz, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya www.hirdavatsatiyoruz.com web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

 

3.o. Hırdavat Satıyoruz, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

 

3.p.  Taraflar, Hırdavat Satıyoruz’a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

 

3.r. Hırdavat Satıyoruz iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda Site üzerinden gerekli işlemleri gerçekleştirerek bildirimde bulunması gerekmektedir.

 

4. Sözleşmenin Feshi

 

4.a. İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Hırdavat Satıyoruz tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Hırdavat Satıyoruz üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

 

5. İhtilafların Halli

 

5.a. İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

6. Yürürlük

 

6.a. Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.