Menu
Your Cart


İade-İptal ve Değişim Politikamız

CAYMA HAKKI

6502 sayılı tüketici haklarının korunmasına ilişkin kanun maddesinin hükümleri çerçevesinde;

Alıcı, sözleşmeye esas ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruma/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içerisinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılabilmesi için; alıcıya tanınan süre zarfında alıcının tarafımıza/satıcıya faks, e-mail ya da telefon ile bildirimde bulunması gerekir. Ayrıca alıcının cayma hakkını kullanabilmesi için; satın alınan ürününü satış sözleşmesinin 15.maddesi ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.hirdavatsatiyoruz.com web sitesinde yayınlanmış olan önbilgiler gereğince, ambalaj ve içeriğinin denenirken hasar görmemiş ve yeniden satılmaya müsait durumda olması şarttır.

Cayma hakkının kullanılması halinde alıcıya ya da 3. Kişilere teslim edilen ürünün satıcıya ulaştırılması ve ilgili ürünün satıcıya ulaştığına dair kargo teslim tutanağı örneğinin ve fatura aslının da satıcıya ulaştırılması zorunludur. Bu belgelerin satıcıya ulaşması ve ürünün satış sözleşmesi çerçevesinde cayma hakkına uygunluğunun tespitini takip eden 14 iş günü içinde ürün bedeli alıcıya iade edilir. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli alıcı tarafından karşılanır.

 

CAYMA HAKKI ÇERÇEVESİNDE İADESİ MÜMKÜN OLMAYAN ÜRÜNLER;

Satış sözleşmesi çerçevesinde cayma hakkının mümkün olmadığı ürünler aşağıda listelenmiştir;

-        Tek kullanımlık ürünler,

-        Kopyalanabilir yazılım ve programlar,

-        Hızlı bozulan veya son kullanma tarihi geçen ürünler,

-        Videokasetler ve oyun yazılımları,

-        Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.),

CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Cayma hakkı aşağıdaki durumlarda geçerli olmamakla beraber, alıcılar aşağıdaki durumlar söz konusu olduğu takdirde cayma hakkı talep edemezler.

-        Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde (Ziynet, altın ve gümüş kategorisindeki ürünler)

-        Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde

-        Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde

-        Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde

-        Tüketici tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde

-        Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde

-        Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde

-        Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde

-        Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde

-        Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde ve sözleşmeye konu Mal/Hizmet'in Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin uygulama alanı dışında bırakılmış olan (satıcının düzenli teslimatları ile alıcının meskenine teslim edilen gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmetler) Mal/Hizmet türlerinden müteşekkil olması halinde Alıcı ve Satıcı arasındaki hukuki ilişkiye Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uygulanamaması sebebiyle cayma hakkı kullanılamayacaktır.

-        Tatil kategorisinde satışa sunulan bu tür Mal/Hizmetlerin iptal ve iade şartları Satıcı uygulama ve kurallarına tabidir.